Opis

U ovom audio klipu se objašnjava razlog i vrijeme klanjanja istihare namaza, kao i način na koji se klanja. Također se pojašnjava da li je obavezno da čovjek vidi u snu ono što je najbolje po njega nakon klanjanja istihare namaza ili ne.

Vaše mišljenje