Propis ikindijskih sunneta

Opis

U ovom audio klipu se objašnjava propis klanjanja ikindijskih sunneta, kao i broj rekata tih sunneta, i način na koji se klanjaju, spominjući stavove i dokaze islamske uleme.

Vaše mišljenje