Opis

Ovaj audio klip objašnjava propis pripisivanja Allahu svojstva čuđenja, osvrćući se na hadis u kome se spominje da se Allah, dželešanuhu, čudi čobanu koji čuva svoje stado na brdu, pa uči ezan i ikamet i klanja. Zatim objašnjava da se Allahova svojstva dijele na dvije skupine: svojstva pripisivanja i svojstva negiranja, te definiše iste. Takođe objašnjava šerijatsko pravilo da se iz svakog Allahovog imena može odrediti svojstvo, a ne može iz svakog svojstva odrediti ime.

Vaše mišljenje