Propis spajanja nijjeta

Opis

U ovom audio klipu se objašnjava propis spajanja dva ili više nijeta u jedan prilikom činjenja ibadeta, kao da se spoji nijet kupanja od dženabeta sa nijetom kupanja petkom radi džume namaza i slično.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu
Vaše mišljenje