Opis

Predavanje je, u biti, komentar na hadis kojeg bilježe Tirmizi i Ahmed od Ibn Abbasa gdje kaže: ’Bio sam jednog dana iza Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi je rekao: O dječače, podučit ću te neke riječi; čuvaj Allaha čuvat će te, čuvaj Allaha naći ćeš ga ispred sebe. Kada budeš pitao pitaj Allaha, a kada budeš tražio traži od Allaha...’. (Hadis)

Vaše mišljenje