Opasnost od širka u ibadetu

Opis

Opasnost širka u obožavanju je od predavanja akidetske tematike. Šta je to širk i kako se djeli?? Kolika je opasnost širka? Koja je preventiva od skrivenog širka? Sve su to pitanja koja iziskuju odgovore, a koja će te, ako Allah da, naći ovdje.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu