Predavač : Halil Makić

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

Ovaj audio klip ukratko govori o snovima, njihovoj definiciji, kao i njihovom utjecaju na čovjekov život. Da li su snovi stvarnost ili ne? Šta Kur’an i sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i islamska ulema govore o tome?

Vaše mišljenje