Propis učenja ezana za onog ko zakasni na džemat

Opis

Ovaj audio klip objašnjava propis učenja ezana za onoga ko zakasni na prvi džemat. Takođe objašnjava i način na koji će takva osoba učiti ezan.

Vaše mišljenje