Opis

Islamski Ummet je izabrani Ummet. Allah ga je izabrao nad ostalim ummetima i dao mu posebnosti koje nema ni jedan drugi. Od tih posebnosti su sezone milosti i odlične prilike da se za malobrojna djela dobije velika nagrada, ako ne mnogostruka.

Vaše mišljenje