Opis

Svako ko radi djelo smatrajući da je u pravu te da radi ispravno i da time čini ono s čime je Allah zadovoljan, a u isto vrijeme, to njegovo djelo je od stvari koje izazivaju Allahovu srdžbu, bez obizira ko i koje vjere bio.

Vaše mišljenje