Uslovi ispravnosti ezana

Opis

Ovaj audio klip objašnjava uslove koje je potrebno ispuniti da bi ezan bio šerijatski validan, spominjući dokaze islamske uleme za svaki uslov ponaosob.

Download
Vaše mišljenje