Uslovi ispravnosti ezana

Opis

Ovaj audio klip objašnjava uslove koje je potrebno ispuniti da bi ezan bio šerijatski validan, spominjući dokaze islamske uleme za svaki uslov ponaosob.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu