Ismijavanje sa Allahom i Njegovim Poslanikom

Opis

Predavanje koje pojašnjava propis ismijavanja s nečim od Allahove vjere, bilo to Allahom, Njegovim Poslanikom, sallalahu alejhi ve sellem, vjernicima, Kur’anom, namazom i sličnim stvarima koje su poznate u vjeri.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu