Kur’anske nauke

Opis

Serijal predavanja na temu kur’anskih nauka. Dobra osnova za upoznavanje tefsira i kiraeta.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu
Vaše mišljenje