Savršenstvo Islama kao vjere

Opis

Predavanje o islamu kao savršenoj vjeri, njenom božanskom izvoru i Allahovoj garanciji da će čuvati njenu Knjigu do Sudnjega dana.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu
Vaše mišljenje