Kako obaviti hadždž i umru ?

Opis

Uvaženi daija je pojasnio u detalje sve postupke koje je hadžija ili mu’temir obavezan uraditi kako bi mu hadždž ili umra bili ispravni.

Vaše mišljenje