Opis

Saznajte i naučite dovu koju su Allahov Poslanik, alejhi selam, i njegovi časni ashabi, Allah je sa njima zadovoljan, učili prilikom odlaska u džamiju.

Vaše mišljenje