Ko je preči da predvodi ljude u namazu ?

Opis

Saznajte ko je od muslimana najpreči da predvodi namaz, da li onaj ko zna više Kur’ana ili onaj ko je učeniji?? Takođe saznajte ko ne smije i ko ima prioritet u predvođenju ljudi u namazu?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: