Kako će stati imam ako klanja samo sa jednom osobom ?

Opis

U ovom audio klipu se objašnjava na koji način će formirati saf imam ako klanja samo sa jednom osobom.

Vaše mišljenje