Način predvođenja namaza

Opis

Nekoliko savjeta svakom imamu koji predvodi namaz u džematu, kada treba da skrati, a kada treba da odulji učenje Kur’ana, i da li to treba da utiče na upotpunjavanje ruknova i vadžiba namaza??

Vaše mišljenje