Prenošenje iza imama

Opis

Poslušajte šta islamska ulema kaže o prenošenju iza imama, kada to biva dozvoljeno, a kada pokuđeno, i kakav je propis namaza onog ko prenosi?

Vaše mišljenje