Propis i način slijeđenja imama

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava propis slijeđenja imama, kao i način na koji biva to slijeđenje, a da to ne bude preticanje, a ni poistovjećivanje sa imamom, kao ni pretjerano kašnjenje.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: