Propis i način slijeđenja imama

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava propis slijeđenja imama, kao i način na koji biva to slijeđenje, a da to ne bude preticanje, a ni poistovjećivanje sa imamom, kao ni pretjerano kašnjenje.

Vaše mišljenje