Ako je imam na ruku-u, hoće li sačekati onog ko je tek ušao ?

Opis

U ovom audio klipu je objašnjenje da li je imam obavezan i da li mu je dozvoljeno, kada je na ruku-u, da sačeka onoga ko je tek ušao u džamiju, kako bi stigao na rekat?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu