Da li je dozvoljeno učiniti ruku-u prije nego se stane u saf ?

Opis

U ovom audio klipu je objašnjenje da li je dozvoljeno osobi koja zakasni na namaz i nađe imama na ruku-u, da donese tekbir i učini ruku-u, pa tek onda stane u saf, kako bi se računalo da je stigao na taj rekat.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: