Da li je onaj ko zakasni i zatekne imama na ruku-u obavezan donijeti dva tekbira ?

Opis

U ovom audio klipu je objašnjenje da li je osoba koja zakasni na namaz, i zatekne imama na ruku-u, obavezna donijeti dva tekbira ili je dovoljan samo jedan tekbir?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: