Propis posjećivanja džamija

Opis

Poslušajte u ovom audio klipu šta kaže islamska ulema po pitanju mahsus putovanja radi posjećivanja džamija.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu