Kako će postupiti onaj ko se uspava u toku džume ?

Vaše mišljenje