Koliki broj ljudi mora biti za džumu namaz ?

Opis

Poslušajte šta kaže islamska ulema o najmanjem broju ljudi koji moraju prisustvovati džumi namazu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: