Da li je obavezan abdest nakon kupanja?

Opis

Ovaj audio klip objašnjava propis uzimanja abdesta nakon kupanja od dženabeta ili hajza i nifasa kod žena.

Vaše mišljenje