Kako se umotava onaj ko preseli u ihramima ?

Vaše mišljenje