Kako treba da izgleda kabur ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava način na koji muslimani treba da kopaju kaburove umrlima.

Vaše mišljenje