Ko je najpreči da supušta mejta u kabur ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava način na koji se muški i ženski mejt spuštaju u kabur. Zatim ko je od muslimana najpreči da to učini?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu