Definicija zekata

Opis

U ovom audio klipu daija pojašnjava jezičku i terminološku definiciju zekata.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: