Definicija zekata

Opis

U ovom audio klipu daija pojašnjava jezičku i terminološku definiciju zekata.

Vaše mišljenje