Da li je obavezno davanje zekata na dug ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava propis izdvajanja zekata na dug, i ako je obavezno, da li je ta obaveza na dužniku ili vlasniku duga??

Vaše mišljenje