Način izdvajanja zekata na trgovačku robu

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava kako se računa i izdvaja zekat na trgovačku robu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: