Vrijeme kada se daje sadekatul fitr

Opis

U ovom audio klipu daija spominje vrijeme kada se može dati sadekatul fitr, kao i vrijeme nakon kojeg više na važi davanje sadekatul fitra.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: