Propis prekidanja dobrovoljnog posta

Opis

U ovom audio klipu objašnjava daija da li je dozvoljeno prekinuti dobrovoljni post, sa ili bez opravdanih razloga?

Vaše mišljenje