Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je ženi koja je u istihadi, ili čestom curenju krvi, dozvoljeno da boravi u itikafu.

Vaše mišljenje