Šta je dozvoljeno u itikafu ?

Opis

U ovom audio klipu daija spominje stvari koje je dozvoljeno muslimanu raditi u toku boravka u itikafu.

Vaše mišljenje