Izuzetak pri zakletvi

Opis

Pod izuzetkom pri zakletvi podrazumijeva se da čovjek koji se zaklinje kaže: ’Ako Allah da’, ili uz Allahovu volju’, i slično tome. U ovom audio klipu daija objašnjava kakav je propis ukoliko se ta zakletva ne ispuni, pa čak i namjerno.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: