Propis lova kamenom ili štapom

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je dozvoljeno loviti kamenom ili štapom?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: