Ko je obavezan klati akiku ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava ko je po šerijatu obavezan klati akiku.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: