Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je dozvoljeno da u akiki učestvuje više ljudi, kao i u kurbanu.

Vaše mišljenje