Propis učestvovanja u akiki

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je dozvoljeno da u akiki učestvuje više ljudi, kao i u kurbanu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: