Šta je dozvoljeno prinositi kao akiku ?

Vaše mišljenje