Propis konzumiranja alkohola u malim količinama

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je dozvoljeno konzumiranje alkohola u malim količinma, kao na primjer ‘jutrom zdravlja radi’.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu