Propis gledanja u ženu strankinju zbog potrebe

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava propis gledanja u ženu strankinju zbog potrebe, kao kod doktora i slično.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: