Propis kne za žene

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je dozvoljeno ženama koristiti knu ili kanu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: