Udavanje štićenice za sebe

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li staratelj ima pravo da uda svoju štićenicu za sebe, naravno ako nije njen mahrem.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu