Šta ako se ženi odrede dva mehra ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava kakav je propis kada se ženi odrede dva mehra, jedan stvarni koji će dobiti, i drugi uglavnom mnogo veći, koji će se spomenuti u bračnom ugovoru kao hvalisanje pred narodom.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu
Vaše mišljenje