Kada žena zaslužuje pola mehra ?

Opis

U ovom audio klipu daija spominje situacije u kojima žena zaslužuje polovinu mehra.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu
Vaše mišljenje