Da li je dozvoljeno udariti ženu ?

Vaše mišljenje